Prikaži sve 15 rezultate

Cijev kvadratna 15x15x1,5 mm

Cijev kvadratna 15x15x1,5 mm Dužina: 6 metara Kvadratne cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev kvadratna 20x20x1,5 mm

Cijev kvadratna 20x20x1,5 mm Dužina: 6 metara Kvadratne cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev kvadratna 20x20x1,8 mm

Cijev kvadratna 20x20x1,8 mm Dužina: 6 metara Kvadratne cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev kvadratna 25x25x1,8 mm

Cijev kvadratna 25x25x1,8 mm Dužina: 6 metara Kvadratne cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev kvadratna 30x30x1,5 mm

Cijev kvadratna 30x30x1,5 mm Dužina: 6 metara Kvadratne cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev okrugla 16×1,2 mm

Cijev okrugla 16×1,2 mm Dužina: 6 metara Okrugle cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev okrugla 17×1,2 mm

Cijev okrugla 16×1,2 mm Dužina: 6 metara Okrugle cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev okrugla 21,3×1,5 mm

Cijev okrugla 21,3×1,5 mm Dužina: 6 metara Okrugle cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev okrugla 21,3×2 mm

Cijev okrugla 21,3×2 mm Dužina: 6 metara Okrugle cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev okrugla 26,9×1,5 mm

Cijev okrugla 26,9×1,5 mm Dužina: 6 metara Okrugle cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev pravougaona 30x10x1,5 mm

Cijev pravougaona 30x10x1,5 mm Dužina: 6 metara Pravougaone cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev pravougaona 30x15x1,5 mm

Cijev pravougaona 30x15x1,5 mm Dužina: 6 metara Pravougaone cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev pravougaona 30x20x1,5 mm

Cijev pravougaona 30x20x1,5 mm Dužina: 6 metara Pravougaone cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev pravougaona 30x20x1,8 mm

Cijev pravougaona 30x20x1,8 mm Dužina: 6 metara Pravougaone cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja

Cijev pravougaona 40x20x1,5 mm

Cijev pravougaona 40x20x1,5 mm Dužina: 6 metara Pravougaone cijevi je moguće kupiti u varijanti ½ (polovina cijevi) Nudimo uslugu rezanja/sječenja